REFERANSLARIMIZ

Marmara İstanbul OSGB

Müşterilerine deneyim ve uzmanlık ile harmanlanmış ulusal ve uluslararası iş sağlığı ve güvenliği temelli birçok konuda, mevzuatımızın öngördüğü hizmeti sunan, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimidir.

İş Sağlığı & GÜVENLİĞİNDE LİDER!!

Türkiye´de mevcut zorlu iş ortamının ve yasal risklerinin bilinci ve bilgi birikimiyle, müşterilerimizin iş yerlerinde oluşabilecek iş kazası ve meslek hastalığı riskinin en aza indirilmesi, iş gücü ve çalışma günü kayıplarının önlenmesi, iş güvenliği kültürünün yerleştirilmesi ve dolayısıyla iş yaşamında verimin arttırılmasını sağlamak ana hedefimizdir.

MARMARA İSTANBUL OSGB

  • Marmara İstanbul Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Özel Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd Şti., 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun gerekliliklerine göre risk değerlendirmesini, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi, kamu ve özel sektör işverenlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini karşılayabilmek için alanda uzun süredir kamuda ve özel sektörün değişik firmalarında çalışan uzman kadronun bir araya gelerek oluşturdukları takımdır.
  • Marmara İstanbul Ortak Sağlık Güvenlik Birimi müşterilerine deneyim ve uzmanlık ile harmanlanmış ulusal ve uluslararası iş sağlığı ve güvenliği temelli birçok konuda, mevzuatımızın öngördüğü hizmeti sunan, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimidir.
  • Piyasa bilgisi, ticari anlayış, sanayi ve hizmet sektöründeki deneyimleri ile beslenen birinci sınıf iş sağlığı ve güvenliği hizmetini sunarak, yasal mevzuatın gerekli gördüğü tüm çalışmaları yapmanın yanı sıra, müşterilerimize artı değer kazandıracak eğitim ve sunumlarla bilgilerini güncel tutmak, karşılaşabilecekleri riskleri en aza indirmek öncelikli taahhüdümüz ve varlık nedenimizdir.